Sikkerhed

Sikkerhed

Det er efterhånden alment kendt at sikkerhed spiller en væsentlig rolle i virksomheders forretningsgrundlag.  Hvis ikke virksomheden har styr på sikkerheden, vil dens fortsatte eksistens ganske enkelt være truet i tilfælde af en alvorlig hændelse.

NetFish kan hjælpe din virksomhed med at få styr på sikkerheden.  Vi har en meget stor viden om de fleste aspekter der kan true din virksomhed og en realistisk indgangsvinkel til løsningen af de potentielle trusler som din virksomhed står over for.

NetFish kan bl.a. hjælpe din virksomhed inden for disse områder:

  • Risikovurdering
  • Beredskabsplanlægning
  • Logning og overvågning
  • Netværksdesign og -analyse
  • Penetration tests
  • Fysisk sikring
  • Alarmer og CCTV kameraovervågning

Dette er blot et lille udpluk af sikkerhedsydelser.  Med en lang række stærke certificeringer vil NetFish helt sikkert kunne hjælpe din virksomhed.

Læs disse eksempler på hvorfor det ikke kan betale sig at spare på IT-sikkerhed.